Arkitekterna Krook & Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder

Vi är det lilla, nära kontoret med bred kompetens och stort engagemang, som jobbar med allt från tidiga idé- och skisskeden till projektering, inrednings-, hus-, stadsbyggnads- och planeringsuppdrag. Vi jobbar åt både privata och offentliga kunder.
.
Detta kan vi hjälpa dig med: 

  • Stadsplanering, planprojekt
  • Arkitektur, husprojektering
  • Inredningsuppdrag
  • Processtöd, konceptanalyser

Kontaktuppgifter

Namn Arkitekterna Krook & Tjäder
Kontaktperson Anna Hirell
E-mail anna.hirell@krook.tjader.se
Telefon 0723 942226
Besöksadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Postadress Ängelholmsvägen 263, 269 42 Båstad
Web http://www.krook.tjader.se
Byggnad Vi finns i byggnad B1