GDS Electric AB

GDS Electric AB är kvalitets- och varumärkesproducentens handelskanal mot nordisk konsumenthandel. Vi säljer välkända varumärken och designade produkter på ett för dig som samarbetspartner, ekonomiskt och effektivt sätt där vi genom vår erfarenhet och kompetens tillhandahåller och garanterar kvalitet och lönsamhet.

Detta kan vi hjälpa dig med:

Vi marknadsför för dig som ägare av varumärket, era designade alternativt kvalitetsprodukter genom vårt partnerskap på ett sätt som uppfyller och följer era affärsplaner och konceptkrav.

Kontaktuppgifter

Namn GDS Electric AB
Kontaktperson Torbjörn Fält
E-mail torbjorn.falt @gdsel.se
Telefon 070 5470077
Mobil 070 5470077
Besöksadress Ängelholmsvägen 263
Postadress 269 42 Båstad
Web http://www.gdsel.se
Byggnad Vi finns i byggnad B2