Båstad Företagsbys Koncept

N

Nätverk via BF och social miljö

Få eller inga platser har det Bjäre har, kunskap om att driva och bygga företag, stor erfarenhet av entreprenörskap vilket koncentrationen av börsbolag och inte minst senaste statistiken i tillväxtligan i Skåne visar, kapital och engagerade människor. Många ser på Båstad och Bjäre och förundras över kraften och drivkrafterna i bygden att alltid vara med i matchen. Båstad Företagsby har ambitioner att smälta samman alla dessa goda egenskaper så att du som företagare kan få en enklare vardag. Ditt engagemang blir en viktig del av hur vi utformar detta, men vi har redan nu idéer, t.ex. en fond som årligen ger några företag möjlighet att få fri tillgång på bästa personerna i styrelsearbetet, månatliga utbildningar i olika företagsfrågor, luncher med intressanta föredrag, en pool av investerare som kan hjälpa till med finansieringar av olika slag, samarbeta med andra Företagsbyar i landet, etablera samarbete med branschorganisationer och inte minst under sommaren få del av alla de resurser som då finns på Bjäre. Allt bygger på att kunna göra företagandet enklare och lönsammare för alla i byn. Inom detta område är vi unika i landet!

N

Skalbevakning av fastighet och området

Företagsbyn ansvarar för att området är bevakat, önskas individuella larm finns specialpriser och support. Du får kostnadsfritt nytt lås, nycklar och passerkort vid inflyttning.

N

Fri Parkering

Alla företagare har fri parkering på anvisad plats samt gratis kundparkering.

N

Städning av gemensamma ytor, kontor samt allmänna ytor

Vi är upptagna av att ha en fin miljö, därför ingår all städning av gemensamma ytor och kontor samt utemiljö. Industrilokaler och lagerlokaler ansvarar hyresgästen själv för. All snöröjning ingår i konceptet.

N

Tillgång till matsalar och catering

Dagens lunch serveras dagligen i restaurangen, matrum finns för egen mat samt catering för egna arrangemang.

N

Trädgård och miljö

Båstad Företagsby är beläget i natursköna Dala, det arvet skall vi förädla. En försköning kommer att göras samt ett stort fokus på underhåll, gångstigar i skogen, trädgårdsmöbler, belysning av utemiljö samt en gemensam plats vid entrén samt flera andra trivsamma miljöer i området. Livskvalitet kort och gott.

N

Kontoren har högsta teknologisk standard

Telefoni och dataöverföring är av högsta standard ingår fram till väggen, vi har även en samarbetspartner i lokalerna som kan hjälpa er med era specifika behov av installationer och daglig support.

N

Samarbetspartners Båstad Företagsby

Vi erbjuder ett antal samarbetspartners att vara en del av vår Företagsby, företag som är en naturlig del av din vardag, t.ex. banker, försäkringsbolag, revisorer, utbildning, reklambyråer, it-företag etc. Dessa blir en del av konceptet genom att de har tillgång till lokaler så att du kan gå 2 minuter till ert mötesrum istället för att ta bilen och åka iväg, de skall kunna ge speciella rabatter och erbjudande till dig samt inte minst vi bygger relationer som säkerställer trygghet och kvalitet i leveranserna till dig, och tid är ju pengar för en företagare.

N

Del av webb sida samt marknadsföring under BF namnet

Båstad Företagsby kommer att vara aktivt under de närmsta åren med att bygga ett varunamn, vårt utgångsläge är unikt med Bjäre, få platser har kapital, kunskap, entreprenörskap och engagemang som Bjäre. Vi skall ta en position, vara en plantskola för företagare att kunna fokusera på det man är bäst på och få bästa hjälpen med allt som en företagare behöver såväl nystartad som etablerad. Era varunamn kommer att kunna exponeras under BF namnet i annonskampanjer, redaktionella artiklar och utställningar. En gemensam broschyr där ert företag profileras ingår.

N

Skyltar på området

Skyltar och anvisningar på området ingår, ni ger oss er logotyp och vi ordnar resten.

N

Konferansrum

Fri tillgång till samtliga konferansrum som är av högsta standard både vad gäller teknologi och inredning.