Våra visioner

Visioner

Tiden står inte still, det vet en företagare. Bjäre har unika förutsättningar med sitt geografiska läge, entreprenörskultur, boendeförhållande samt inte minst visioner och framtidsanda. Tennis och hotellområdet vittnar ju inte minst om detta. Därför tänker vi stort och vill med hela bygden ta positionen som bygden med framgångsrika entreprenörer, intressanta arbetsplatser och våga tänka nytt.

Vi önskar bygga en ultramodern företagsby med inspiration från IDEON och andra ledande aktörer i Europa. Kunskapshus som borgar för framtiden, hälsohus som utvecklar friskvård, tillverkningshus som producerar kvalitetsvaror, IT-hus som skapar nya teknologiföretag, mathus som tar vara på Bjäres resurser och inte minst miljö och framtidsföretag som vi inte känner idag skall få sin plats.

Det kostar lite att tänka stort, därför tänker vi väldigt stort med Bjäres förutsättningar och bästa för framtiden, hela Bjäres! Välkommen i gänget!